Rozkład dnia

Poranek

6:00-8:00

Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi. Ćwiczenia poranne.

Higiena

8:00-8:15

Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem.

Śniadanie

8:15-8:45

Pierwsze śniadanie 

Higiena

8:45-9:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu. Przygotowanie pomocy do zajęć.

Zajęcia dydaktyczne

9:00-11:00

Zajęcia kierowane przez nauczyciela, rozwijanie mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej, sprawności fizycznej.  Praca zespołowa lub indywidualna w rozwiązywaniu zadań i problemów edukacji przedszkolnej (np. oferta dnia). Wycieczki i spacery. Zabawy spontaniczne, wykorzystanie kącików zainteresowań. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Śniadanie

11:00-11:30

Drugie śniadanie

Relaks

11:30-13:00

Przygotowanie do leżakowania i wypoczynek dzieci (3 i 4-latki). Relaks, bajki (grupy młodsze) Zabawy swobodne dzieci. Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu. Ćwiczenia relaksacyjne. (grupy starsze)

Higiena

13:00-13:15

Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do obiadu.

Obiad

13:15-13:50

 

Zajęcia dydaktyczne

13:50-17:00

Kontynuacja zajęć kierowanych, inspirowanych przez nauczyciela lub dzieci. Praca wyrównawcza,  indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy według zainteresowań dzieci. Udział w prostych pracach porządkowych na terenie sali, w przygotowaniu kącików tematycznych, gazetek. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.