Publikacje

„Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię.” Mariola Jąder

Recenzja książkiTechniki plastyczne rozwijające wyobraźnię,Mariola Jąder,Oficyna Wydawnicza IMPULS,Kraków, 2007, wydanie wraz z płytą CD , s. 51. Niejednokrotnie podczas długich, zimowych wieczorów brakuje pomysłu, jak zorganizowaćczas naszemu maluchowi. Ciekawe pomysły w tej kwestii podsuwa autorka książki pt. „Technikiplastyczne rozwijające wyobraźnię”.Mariola Jąder jest doświadczonym pedagogiem oraz autorką licznych publikacji wczasopismach pedagogicznych związanych z rozwijaniem umiejętności twórczych ikomunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.W swojej publikacji autorka pragnie zwrócić szczególną uwagę możliwość rozwijania

Czytaj więcej ➝

Artykuł, Anna Kuzak-Baniewicz

Każdy rodzic zastanawia się, jak wychować swoje dziecko, aby w przyszłości byćz niego dumnym, patrzeć na to jak doskonale radzi sobie w coraz trudniejszymcywilizowanym świecie.Często za trudności i problemy, które ma dziecko rodzice obarczają nauczycieli,przedszkole czy szkołę. Jednak przede wszystkim dom i rodzice w pełniodpowiadają za wychowanie swoich dzieci.W myśl Doroty Law Nolte psychoterapeutki , dzieci uczą się tego czegodoświadczają.1. Dziecko krytykowane uczy się potępiać.2. Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.3.

Czytaj więcej ➝

“Prawa dziecka”

Prawa dziecka – przedmiot traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.Dziecko ma prawo do:• wychowywania się w rodzinie,• adopcji,• oświaty i nauki,• kultury, wypoczynku i rozrywki,• ochrony zdrowia i opieki medycznej,• wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,• dostępu do informacji,• ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),• prywatności,• równości.W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka są:•

Czytaj więcej ➝

“Prawa dziecka” Janusz Korczak

Wiersz pt. „ Prawa dziecka” –Janusz Korczak     „Niech się wreszcie każdy dowieI rozpowie w świecie całymŻe dziecko to także człowiekTyle że jest mały.Dlatego ludzie uczeniKtórym za to należą się brawaChcąc wielu dzieci los odmienićStworzyli dla was mądre prawa.Więc je na co dzień i od świętapróbujcie dobrze zapamiętać:Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczegoA szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawiI mam prawo sam

Czytaj więcej ➝

“Dlaczego choreoterapia” Maria Gryczkowska

Miałam szczęście być uczennicą dr Detlefa Kapperta. Kończąc pod jego kierunkiem kurs instruktorski „Improwizacja ruchu, mowa, symbolika ciała”, a potem „Eksperymentalny teatr tańca” nie miałam wyobrażenia, w jaki sposób wpłynie on na mnie, moje ciało, mój sposób reagowania i budowania relacji z innymi. To, czego doświadczałam w trakcie szkoleń, a także długo po zakończeniu pracy, powoli zmieniało mój sposób postrzegania siebie i innych, dało mi więcej spontaniczności i pewności siebie, budowało

Czytaj więcej ➝