Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce, wejście na poziomie ścieżki  z możliwością bezkolizyjnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola oraz sekretarka.

Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na piętro. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-24

Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agata Gust

e-mail: przedszkole17@ikarek.org

Telefon: 61 810 17 46

Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

drogą pocztową na adres: Przedszkole nr 17 “Ikarek” w Poznaniu, ul. Głuszyna 206 A 61-329 Poznań,
wysyłając informację e-mail na adres: przedszkole17@ikarek.org,
osobiście w siedzibie przedszkola, w godzinach urzędowania.