Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału w
konkursie plastycznym pt. „Wiosenne drzewo”

I . Cele konkursu:

– Zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat wiosny

– Rozwijanie umiejętności plastycznych

– Czerpanie radości z procesu tworzenia

II Regulamin konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się 20.03.2024 r. i trwać będzie do 26.04.2024 r. Prosimy składać pracę u nauczycieli prowadzących poszczególne grupy do dnia 26.04.2024 r.

2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola nr 17 „ Ikarek” w Poznaniu

3. Technika pracy: dowolna, płaska

4. Format pracy: A4

5. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

6. Metryczka: Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą  imię, nazwisko dziecka – autora pracy, grupę do której uczęszcza dziecko – autor pracy

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, laureatów konkursu.

8. Kryteria oceny:

– zgodność z tematem

– oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość

– estetyka i staranność wykonania

– wrażenie artystyczne

9. Nagrody: W konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienia dla uczestników z każdej grupy przedszkolnej.

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 10.05.2024 r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

11. Wystawa na korytarzu przedszkola: Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę prac wszystkich uczestników. Wystawa zorganizowana zostanie na korytarzu przedszkola. 12. Uwagi końcowe: Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej przedszkola.

ikarek
ikarek