Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Wniosek o wydanie opinii o dziecku (do pobrania)

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU NR 17

 

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna – dyżur w Przedszkolu nr 17: CZWARTEK: 10.00-12.00

Psycholog mgr Daniela Szrejter tel. podczas dyżuru: 692-710-407.

Wsparcie w Poznaniu:

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 udziela wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i specjalistom. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

W poradni odbywają się:

 • stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne,
 • prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje,
 • pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych,
 • oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami,

nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

 

Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Ul. Św. Antoniego nr 42 (przy kościele)

Tel. 061 872 10 50 – sekretariat

Mail: poradnia7poznan@gmail.com

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

 

 1. Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka.

 1. Dyżur Dyrektora Poradni

Szanowni Państwo, Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę,

w godz. 14.00-17.00,  w Poradni.

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

 1. Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania i konsultacje w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów i nauczycieli szkół i przedszkoli (na terenie poradni, telefonicznie, w aplikacji WhatsApp).
 • Inne spotkania (według potrzeb).
 1. Zajęcia terapeutyczne

 

 • Terapia i wsparcie psychologiczne(w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):
 • mgr Izabela Danielewicz
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak
 • mgr Aldona Paprzycka
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Paulina Dubińska-Szalbierz
 • mgr Agnieszka Gidaszewska

Nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach przydzielonych placówek.

 • Terapia rodzinna
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Aldona Paprzycka,
 • mgr Dorota Wojtkowska.

Rodzice chętni na uczestnictwo w terapii rodzinnej, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Wsparcie w problemie uzależnienia (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:
 • mgr Anna Pisula

Rodzice/młodzież potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania
 • mgr Anna Pisula

Rodzice potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Anita Garsztka
 • mgr Kinga Prusinowska

Nasi pedagodzy prowadzą terapię dla dzieci i wsparcie w prowadzeniu pracy z dzieckiem w domu dla rodziców w ramach przydzielonych placówek.

 • Terapia ręki – usprawnianie sprawności manualnej i grafomotorycznej:
 • mgr Kinga Prusinowska

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z pedagogiem prowadzącym.

 • Terapia logopedyczna:
 • mgr Magdalena Najs
 • mgr Dorota Madalińska

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym logopedą prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Terapia Biofeedback:
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 1. Zajęcia grupowe/warsztatowe:

 

 • Zajęcia warsztatowe metodą TUS w celu rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych (na terenie Poradni/szkoły/przedszkola)
 • mgr Kinga Prusinowska

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z terapeutą prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia dla uczniów zdolnych z klas II/III szkoły podstawowej rozwijające potencjał intelektualny i myślenie twórcze (na terenie Poradni)
 • mgr Aldona Paprzycka

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, na terenie Poradni)
 • mgr Dorota Wojtkowska

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów młodszych i starszych (na terenie Poradni)
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia profilaktyki uzależnień, profilaktyki dotyczącej zagrożeń internetowych, promocji zdrowia psychicznego (na terenie szkół)
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej (na terenie szkół)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 • Zajęcia dla dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej „Jestem gotowy do szkoły” (na terenie poradni)
 • mgr Kinga Prusinowska

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z pedagogiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 

 • Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” wspierające kompetencje wychowawcze (na terenie Poradni)
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

 

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Izabelą Danielewicz, psychologiem prowadzącym.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII-VIII – „Jak radzić sobie ze stresem” (na terenie Poradni)
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

 

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Izabelą Danielewicz, psychologiem prowadzącym.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI-VII „Trening pamięci”

wspierające procesy zapamiętania za pomocą technik pamięciowych (na terenie Poradni)

 • mgr Paulina Dubińska-Szalbierz

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Pauliną Dubińską-Szalbierz,  psychologiem prowadzącym.

 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych 4-5 letnich „Rozwój poprzez ruch” wspierające rozwój psychoruchowy z elementami WWR, SI, KE (na terenie Poradni)
 • mgr Paulina Dubińska-Szalbierz
 • mgr Agnieszka Gidaszewska

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Pauliną Dubińską-Szalbierz lub p. Agnieszką Gidaszewską,  psychologami prowadzącymi. 

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V-VI „Trening pewności siebie” rozwijające wiarę w swoje możliwości i poczucie kompetencji (na terenie Poradni)
 • mgr Paulina Dubińska-Szalbierz
 • mgr Agnieszka Gidaszewska

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Pauliną Dubińską-Szalbierz lub p. Agnieszką Gidaszewską,  psychologami prowadzącymi. 

 

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII „Jak się uczyć?” rozwijające kompetencje efektywnego uczenia się

(na terenie szkół)

 • mgr Paulina Dubińska-Szalbierz
 • mgr Anita Garsztka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa Szkoły z p. Pauliną Dubińską-Szalbierz, psychologiem prowadzącym lub p. Anitą Garsztką pedagogiem prowadzącym.

 1. Prelekcje dla rodziców:

 

 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:
 • „Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie. Stawianie granic”.
 • „Wspieranie zdolności poznawczych, kierunkowych i twórczych dziecka”.
 • „Zachowania agresywne dzieci. Przyczyny, rodzaje, zapobieganie.”
 • mgr Aldona Paprzycka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Aldoną Paprzycką, prowadzącą.

 

 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:
 • „Prawidłowości rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Zakłócenia tego procesu, wady wymowy i profilaktyka”,
 • „Mutyzm wybiórczy”
 • mgr Magdalena Najs,
 • mgr Dorota Madalińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Najs lub p. Dorotą Madalińską, logopedkami prowadzącymi.

 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – mowa i integracja sensoryczna.
 • mgr Magdalena Najs,
 • mgr Agnieszka Gidaszewska
 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w tematyce:
 • „Błędy popełniane przez dobrych rodziców” – Wspieranie rozwoju dziecka i wsparcie rodziców w procesie wychowania
 • mgr Lucyna Karbowiak

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Lucyną Karbowiak, pedagogiem prowadzącym.

 1. Doradztwo zawodowe:

 

 • Indywidualne spotkania w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

 

Rodzice widzący potrzebę spotkania w zakresie poradnictwa zawodowego, proszeni są o kontakt z wybranym doradcą zawodowym. Poradnictwo obejmuje dzieci/młodzież z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego – wspomagające w procesie rekrutacji

(na terenie szkoły)

 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 

 1. Wspomaganie szkół/przedszkoli:
 • Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli: Konstruktywna konfrontacja czyli „Jak skutecznie zwrócić uczniowi uwagę?”
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli: „Efektywna komunikacja bez przemocy”
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Szkolenie dla nauczycieli: Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania (według strategii Aleksandry Karasowskiej) – Zajęcia szkoleniowe i interwencyjne.
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Szkolenie dla nauczycieli: „Uczeń/dziecko zdolne w przedszkolu i w szkole”
 • mgr Aldona Paprzycka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola z p. Aldoną Paprzycką, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli „Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami w szkole” (dzieci z dysleksją, ADHD, zaburzeniami SI)
 • mgr Paulina Dubińska-Szalbierz
 • mgr Agnieszka Gidaszewska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola z p. Pauliną Dubińską-Szalbierz lub p. Agnieszką Gidaszewską,  psychologami prowadzącymi. 

 • Sieć współpracy Psychologów/Pedagogów szkolnych, Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli

Szanowni Państwo,

co roku w miesiącu październiku organizujemy w naszej poradni spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy pomiędzy naszą poradnią, a Państwa placówkami. Dzielimy się z Wami nowymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym, zmian w dokumentacji czy w procedurach postępowania. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk zawodowych czy też dają możliwość dyskusji o trudnościach i problemach, z którymi borykamy się wspólnie na gruncie zawodowym. Jeśli istnieje taka potrzeba, spotykamy się z Państwem częściej, w dużych czy mniejszych grupach specjalistów.

Zatem, w październiku odbędzie się spotkanie Sieci Współpracy w PPP7. Zaproszenia zostaną wysłane mailowo do szkół i przedszkoli naszego rejonu.

Przez cały rok nasi pracownicy na bieżąco będą kontaktować się z Państwem indywidualnie; zachęcamy gorąco Wszystkich Państwa do częstych indywidualnych kontaktów telefonicznych, osobistych w poradni lub Państwa placówkach.

W celu jeszcze lepszego kontaktu i możliwości komunikacji oraz wymiany doświadczeń prowadzimy – Sieć Współpracy PPP7 w aplikacji WhatsApp. Zapraszamy Państwa nowych pracowników do zgłoszenia się do w/w grupy. Koordynatorem grupy jest dyrektor Poradni, p. Magdalena Rudzińska.

Zainteresowanych Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli zapraszam do kontaktu z p. Rudzińską. Należy podać telefonicznie imię i nazwisko, nazwę placówki oraz nr telefonu. Niezbędna jest możliwość korzystania na telefonie z aplikacji WhatsApp.

 

 • Grupa Robocza ds. Wspomagania Przedszkoli

 

Szanowni Państwo,

Od dwóch lat na terenie poradni odbywają się spotkania Grupy Roboczej ds. Wspomagania Przedszkoli.

W skład grupy wchodzą: Dyrektor PPP7 i 4 psychologów Poradni oraz wytypowani przez Dyrektorów wychowawcy lub psycholodzy Przedszkoli. Zadaniem grupy jest dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i kompetencjami w pracy z dzieckiem przedszkolnym i rodzicami oraz wypracowanie nowych narzędzi pomocnych w pracy. Grupa spotyka się co ok. 1,5 miesiąca. Jeżeli z Waszego przedszkola nie został wytypowany jeszcze członek grupy – to serdecznie zapraszamy do współpracy. Osobę do grupy należy zgłosić do Dyrektora Poradni.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu i do współpracy z nami.

 

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu