O nas

Odtwórz wideo

Dzieje przdszkola

Przedszkole nr 17 IKAREK ( do sierpnia 2005 wojskowe Przedszkole nr 149) powstało na bazie istniejącej placówki jedno oddziałowej, mieszczącej się w małej willi, niezabezpieczającej miejsc coraz liczniej przybywającym rodzinom.

Obecny obiekt został oddany do użytku w marcu 1971 roku. Pracą w nim przez wiele lat kierowała pani Leokadia Zaremba.

Do tradycji weszło organizowanie imprez z okazji: Święta Lotnictwa, Dnia Wojska Polskiego, Święta Górnika, Dnia Nauczyciela. Serdecznie zapraszano i goszczono babcie i dziadków naszych milusińskich. Oczom mieszkańców osiedla pojawiały się barwne korowody dzieci maszerujących z Marzanną.

Charakterystyka przedszkola

Aby uzyskać wysoką jakość pracy w naszej placówce konieczne jest współdziałanie wielu czynników mających wpływ na rozwój dziecka należą do nich:

– stabilna, wykwalifikowana, permanentnie podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna,

– zaangażowany i rozumiejący potrzeby dziecka personel obsługowy,

– bogata baza materialna,

– ciekawe i różnorodne formy i metody pracy z dzieckiem, aktywizujące i wspomagające jego rozwój,

– współpraca z rodzicami poprzez włączanie ich w pracę przedszkola, pedagogizację i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołą, poradnią psychologiczną-pedagogiczną.

h-02
h-09

Nasza kadra

Nasza kadra to zespół, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy zadbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją będą inspirować i motywować dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania talentów. Zadbają o rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia dodatkowe
dla dzieci

h-07